Spring naar content
Handhaving en Bestuurlijke boetes

Aanvechten boetes voor bezoedeling in slachthuizen: fase slachtproces is cruciaal

Slachthuizen in Nederland krijgen regelmatig te maken met forse boetes, omdat er bezoedeling op de karkassen zou zijn aangetroffen. Die boetes zijn niet altijd terecht. Cruciaal voor rechtszaken met dit onderwerp: de fase in het slachtproces waarin de bezoedeling optreedt.

Wat betekent bezoedeling in het slachtproces?

Onder bezoedeling verstaan we een plekje fecaliën dat gaandeweg het slachtproces is aangetroffen op een karkas. Meestal gaat het om heel kleine hoeveelheden.

Slachthuizen verantwoordelijk voor bezoedeling tot einde fase van uitslachten

In de Europese Verordening 853/2004 zijn bepalingen opgenomen die aangeven dat het uitslachten zorgvuldig moet gebeuren, zodat verontreiniging van het vlees wordt voorkomen. Karkassen mogen niet zichtbaar met uitwerpselen verontreinigd zijn in de fase van uitslachting. Bij het overtreden volgt een bestuurlijke boete voor het slachthuis.

Daarbij is het belangrijk om te weten dat de fase van het uitslachten eindigt op het moment dat het bedrijf de goedkeuringsstempel zet en het karkas de koeling ingaat en uiteindelijk op de expeditie terechtkomt.

Bepalende uitspraak: NVWA moet kunnen aantonen dat de bezoedeling in de uitslachtfase is ontstaan

Recent heeft de rechtbank Rotterdam een bepalende uitspraak gedaan in een zaak van mij. In die zaak werd de bezoedeling pas in de koelcel, dus na de uitslachtfase, vastgesteld. Het bedrijf kreeg een forse boete, omdat er niet goed uitgeslacht zou zijn, waardoor het karkas verontreinigd werd.

Verweer: karkas kan na de uitslachtfase verontreinigd raken

Omdat de bezoedeling pas na de uitslachtfase is geconstateerd hebben wij als verweer gevoerd dat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) niet voldoende heeft aangetoond dat de bezoedeling er al zat op het moment dat de goedkeuringsstempel werd gezet.

Ook na de uitslachtfase zou het karkas nog bezoedeld kunnen zijn. Bijvoorbeeld door schoonmakers van het bedrijf die voortdurend van de ene ruimte naar de andere lopen, of door werknemers die als taak hebben in alle ruimtes de plafonds vrij van condens te houden. Het is voorstelbaar dat een werknemer in een ruimte met mest iets heeft aangeraakt dat vervolgens in de koelcel bij het opzij duwen van een karkas op dat karkas terecht is gekomen. In dat geval is er geen sprake meer van een bezoedeling welke is ontstaan in de uitslachtfase.

Volgens de NVWA kon er na het stempel geen bezoedeling meer op de karkassen komen, zodat het wel tijdens de uitslachtfase gebeurd moet zijn en de boete dus terecht is.

Rechtbank gaf ons gelijk

Volgens de rechtbank is onvoldoende aangetoond dat de bezoedeling tijdens de uitslachtfase op het karkas terecht is gekomen, terwijl het boetebesluit daar wel van uitgaat. Het bedrijf krijgt de boete terug, alsmede het griffierecht en de gemaakte proceskosten.

NVWA probeert discussie te vermijden

Wat de NVWA al een tijdje doet om bovenstaande discussie te vermijden is een bepaling uit een andere verordening (Vo. 852/2004) ten laste leggen. Dat is een hele brede bepaling die in het algemeen over alle productiestadia, dus ook de koeling, stelt dat levensmiddelen voldoende moeten worden beschermd. Mijns inziens omzeilt de NVWA daarmee haar plicht om een overtreding in de uitslachtfase te bewijzen en had zij voor de op het uitslachten toegespitste norm moeten kiezen. Dat verweer ligt nog bij de rechtbank, de rechter moet zich daar nog over buigen.

Conclusie: alleen boetes bij voldoende en juist bewijs

Het is een goede zaak dat de rechter de NVWA duidelijk maakt dat er voldoende en juist bewijs moet zijn, en een juiste kwalificatie, voordat er hoge boetes worden opgelegd aan slachterijen.

Wilt u meer weten over de wet- en regelgeving in en rond slachthuizen?

Neem contact op met Maurice Stassen via 013-5420400 of m.stassen@linssen-advocaten.nl.

Andere actualiteiten

Neem vrijblijvend contact op met onze specialisten

Of je nu een bedrijf runt of een particulier bent, wij bieden persoonlijk juridisch advies op maat, afgestemd op jouw behoeften