Allereerst oordeelt de rechtbank in deze uitspraak (ECLI:NL:RBNNE:2023:545) over het vereenzelvigingsvraagstuk. De door de rechtbank benoemde deskundigen waren in hun rapport uitgegaan van de situatie dat de teler de peen teelt en oogst en vervolgens nagenoeg de gehele opbrengst verkoopt/overdraagt aan een tuinbouwbedrijf, die op haar beurt de peen verkoopt aan haar afnemers, met name supermarkten. Deskundigen nemen tot uitgangspunt bij de begroting van de schade dat deze vereenzelvigd kan worden met andere bedrijfsonderdelen van het concern, waaronder het tuinbouwbedrijf. De schade van de teler en de schade van het tuinbouwbedrijf wordt dus als geheel beschouwd en begroot.