Spring naar content
Agrarisch rechtContracten en SchadevergoedingNatuur en MilieuOnderneming en Faillissementen

Op 1 maart heeft de rechtbank Midden-Nederland geoordeeld dat FrieslandCampina in maart 2021 de aanvullende overeenkomst tot levering van PlanetProof melk met een twaalftal melkveehouders in Twente ten onrechte heeft opgezegd. Deze melkveehouders werden bijgestaan door ons kantoor.

De melkveehouders namen deel aan de bijzondere duurzame melkstroom PlanetProof. FrieslandCampina heeft de overeenkomsten met deze bedrijven in 2021 onverwachts opgezegd. Daardoor mochten deze bedrijven geen PlanetProof melk meer leveren, wat een forse schadepost heeft opgeleverd. Onze advocaten Jurgen Braspenning en Cecile Hoitink hebben het opzeggingsbesluit van FrieslandCampina met succes aangevochten bij de rechtbank.

De door FrieslandCampina gehanteerde opzeggingsgrond – terugval melkvraag en logistieke redenen – vindt de rechtbank te Utrecht niet acceptabel. De rechtbank overweegt dat FrieslandCampina de tegenvallende melkafzet niet op een kleine groep melkveehouders had mogen afwentelen nu er 700 deelnemers waren in de PlanetProof melkstroom. FrieslandCampina moet de betrokken melkveehouders daarom met terugwerkende kracht de misgelopen aanvullende melktoeslagen uitbetalen en de melkveehouders weer laten deelnamen aan de PlanetProof melkstroom.

De  uitspraak kunt u hier raadplegen: Rechtspraak.nl

Boerderij.nl heeft ook aandacht besteed aan deze zaak. Het artikel “FrieslandCampina diep door het stof in zaak PlanetProof-melk” leest u hieronder:

FrieslandCampina diep door het stof in zaak PlanetProof-melk

FrieslandCampina moet diep door het stof in een zaak van twaalf Twentse melkveehouders tegen de zuivelcoöperatie over PlanetProof-melk.

De rechtbank Midden-Nederland noemt het onaanvaardbaar dat de coöperatie in 2021 stopte met de betaling van een opslag van € 2 per 100 kilo PlanetProof-melk. De coöperatie moet de toeslag met terugwerkende kracht betalen en ook de huidige levering van de melk valt onder de PlanetProof-opslag, oordeelt de rechter.

In februari 2021 liet FrieslandCampina aan 33 Twentse boeren weten dat ze geen opslag meer kregen voor hun PlanetProof-melk. Sinds 13 maart 2021 is de opslag ook daadwerkelijk beëindigd.

FrieslandCampina begon in 2018 met de productie met het keurmerk On the way to PlanetProof. Als melk volgens bepaalde duurzaamheidseisen was geproduceerd, mocht het keurmerk PlanetProof erop. Daarbij werd gekeken naar schonere lucht, vruchtbare bodem, goede waterkwaliteit en dierenwelzijn. FrieslandCampina wierf onder de eigen leden aanbieders voor de PlanetProof-melk. Daarvoor werd een aanvullende overeenkomst opgesteld met de betrokken melkveehouders.

Meer melk dan markt

In februari 2021 besloot de coöperatie die overeenkomst met de 33 boeren op te zeggen. Er waren inmiddels meer dan 700 melkveebedrijven die PlanetProof leverden, met meer PlanetProof-melk dan FrieslandCampina in de markt kon wegzetten. Een aantal bedrijven kreeg te horen dat zij niet langer aan het keurmerk konden deelnemen “op basis van logistieke overwegingen”.

De twaalf boeren die nu bij de rechter gelijk hebben gekregen, berekenden dat zij door de beslissing van FrieslandCampina alleen in 2021 gezamenlijk in totaal meer dan € 180.000 aan inkomsten misliepen. De bedragen variëren van ruim € 6000 tot meer dan € 20.000 per bedrijf.

Lees ook dit interview uit 2021: Alfons uit het Broek: “Plotseling ‘weggeknipt’ uit PlanetProof-systeem”​​​​​​​

Pijn verdelen over alle melkveehouders

De rechter stelt nu dat FrieslandCampina de tegenvallende afzet niet op een kleine groep had mogen afwentelen. De coöperatie “had de pijn kunnen en moeten verdelen over de ruim 700 melkveehouders (….)”, aldus het vonnis. De rechter vindt dat de coöperatie in redelijkheid niet tot het besluit had kunnen komen.

De rechter zegt dat de veehouders alsnog recht hebben op de opslag, ook over de jaren na 2021, inclusief de wettelijke handelsrente. De situatie is eigenlijk zo dat de PlanetProof-toeslag voor de betrokken boeren altijd is blijven gelden en nog steeds geldt. Dat betekent voor FrieslandCampina een aderlating van enkele tonnen, schat advocaat Jurgen Braspenning.

De coöperatie draait ook op voor de kosten van de advocaten Jurgen Braspenning en Cecile Hoitink van Linssen cs advocaten in Tilburg, die voor de boeren pleitten.

Uitspraak geldt niet voor alle getroffen boeren

De uitspraak geldt niet rechtstreeks voor andere boeren die in 2021 uit de PlanetProof-melkstroom werden gezet. Hoitink en Braspenning zeggen dat het in de coöperatieve gedachte zou passen als het bedrijf alle 33 boeren tegemoet zou komen met wie de afspraak destijds tussentijds werd opgezegd.

FrieslandCampina kan tegen het vonnis in beroep gaan. FrieslandCampina zegt in een reactie de gevolgen van de uitspraak te bestuderen. “Op basis van onze bevindingen beraden we ons op eventuele vervolgstappen”, aldus een woordvoerder van de coöperatie.

Bron: https://www.boerderij.nl/frieslandcampina-moet-planetproof-opslag-alsnog-betalen

Andere actualiteiten

Neem vrijblijvend contact op met onze specialisten

Of je nu een bedrijf runt of een particulier bent, wij bieden persoonlijk juridisch advies op maat, afgestemd op jouw behoeften