Spring naar content
Agrarisch rechtBouw en VastgoedRuimtelijke ordening en Vergunningen

Woning kopen in het buitengebied? Doe altijd deze checks!

Wilt u wonen in het groen, maar wilt u geen kat in de zak kopen? Zorg dan dat u goed geïnformeerd bent over de woning, voordat u de koopakte tekent. Doe de checks in dit artikel, want een droomwoning in het buitengebied kan snel veranderen in een nachtmerrie in het groen…

Woning kopen in het buitengebied wordt steeds populairder

Woningen zijn in de steden moeilijk voorhanden en als ze er al zijn, zijn ze in de regel erg duur. Daarom trekken mensen steeds uit de steden en naar het platteland, waar riantere woningen beschikbaar zijn met veel ruimte en groen.

Dat klinkt als een ideale situatie, maar helaas kan een

een woning op het platteland (en met name in het zogenaamde buitengebied buiten dorpskernen) de koper fikse problemen opleveren.

Koop geen kat in de zak

In mijn praktijk zie ik geregeld dat mensen zich niet goed laten voorlichten of zelf onvoldoende onderzoek doen, voordat zij een woning kopen in het buitengebied. Daardoor verandert hun droomwoning in een nachtmerrie.

Een veelvoorkomend voorbeeld: een gezin uit de stad koopt een woning, die eerst bij een agrarisch bedrijf hoorde. Dit bedrijf is niet meer aanwezig (bijvoorbeeld omdat het bedrijf is gestopt en de woning is blijven staan), waardoor er een op het oog vrijstaande woning met ruime kavel midden in het groen kan worden gekocht. Het gezin komt er echter later achter (soms jaren later) dat de woning alleen maar mag worden bewoond als de hoofdbewoner ook een agrarisch bedrijf heeft. Het is een de zogenaamde bedrijfswoning. Wat begon als een droom eindigt als een nachtmerrie, waarbij er in het beste geval veel tijd en geld moet worden gestoken in procedures om de bedrijfswoning toch te mogen blijven bewonen. In het slechtste geval moet het gezin in een ander huis wonen.

Wij willen u hierbij informeren over de onderstaande checks die u kunt doen voordat u een woning in het buitengebied koopt.

Checks woning buitengebied

  • Check 1: Kijk goed het Omgevingsplan (voorheen bestemmingsplan) na voor de locatie van de beoogde woning.

Daarin staat opgenomen wat u op die locatie mag doen. Bijvoorbeeld of de woning waarin u wil gaan wonen een bedrijfswoning is of een woning waarin u wel mag wonen zonder bedrijf (een zogenaamde burgerwoning of plattelandswoning). Een Omgevingsplan kan ingewikkeld zijn en wij bevelen ook aan om hierin goed te laten voorlichten.

  • Check 2: Vraag voor aankoop welke omgevingsvergunningen er zijn verleend voor de woning en het perceel waar deze zich op bevindt.

Als de verkoper die zelf niet heeft, kunnen ze tegen een vergoeding worden opgevraagd bij de gemeente. Het komt bijvoorbeeld voor dat er bij de woning een grote schuur staat, waar geen omgevingsvergunning voor is afgegeven. De gemeente kan u in dat geval verplichten om die af te breken of om een legaliserende vergunning aan te vragen. Dat u die niet zelf heeft gebouwd maakt niet uit.

  • Check 3: Kijk voordat u de woning koopt goed op www.overheid.nl of er in de omgeving van uw beoogde woning een omgevingsvergunning is verleend/aangevraagd of het omgevingsplan wordt gewijzigd

Het kan namelijk zijn dat u een woning koopt, om er vervolgens achter te komen dat vlak naast u plotseling wordt gebouwd aan een nieuwe stal. Daar bleek ten tijde van de aankoop een omgevingsvergunning voor te zijn afgegeven, waardoor u mogelijk had afgezien van de koop als u het had geweten. Ingediende aanvragen voor omgevingsvergunningen en besluiten op aanvragen kunt u raadplegen op ‘berichten in mijn buurt’ op overheid.nl. Wij bevelen ook aan om u te abonneren op de berichtenservice zodat u iedere week een overzicht krijgt van de besluiten die er worden genomen.

  • Check 4: Laat u goed voorlichten over de omgeving waarin uw beoogde woning staat.

U deelt de omgeving namelijk met agrarische bedrijven, waarbij een bepaalde mate van overlast als bewoner geaccepteerd moet worden. Koeien op het weiland achter uw beoogde woning zien er mooi uit, maar dat kunt u wel ruiken. Of denk bijvoorbeeld aan een varkensbedrijf in uw omgeving, waar u de geur van ruikt, ondanks dat deze zich op voldoende afstand van uw woning bevindt. Dit hoeft niet een juridisch probleem te zijn. Misschien heeft u onjuiste aannames, met mogelijk discussies met uw toekomstige buren tot gevolg. Om die te voorkomen, kunt u zich hier beter voor de aankoop over laten informeren. Kijk dus ook goed wat er in de omgeving aan bedrijvigheid ligt en pas de verwachtingen daarop aan.

  • Check 5: Vraag bij de gemeente na of er in het verleden overtredingen zijn geconstateerd bij de beoogde woningen en of er handhavingsbesluiten zijn genomen.

Het kan bijvoorbeeld zijn dat iemand illegaal in de woning een boerderijwinkel heeft gehad. Hiervoor heeft de gemeente een last onder dwangsom opgelegd, waarin is opgenomen dat dwangsommen die betaald moeten worden ook bij opvolgende eigenaren opgeëist kunnen worden. Na aankoop zouden deze bedragen dus bij u opgeëist kunnen worden terwijl u niets met de illegale praktijken te maken heeft.

Prettig wonen in het buitengebied is zeker mogelijk

Wij bevelen u aan om in ieder geval deze checks uit te voeren en u goed te laten informeren, voordat u een woning in het buitengebied koopt. Deze checklist voor het kopen van een woning in het buitengebied is zeker niet volledig, maar biedt wel de mogelijkheid om veelvoorkomende nachtmerriescenario’s te vermijden doordat u onvoldoende bent voorgelicht, waardoor u hopelijk kunt gaan genieten van een droomwoning op het platteland.

Heeft u een juridisch probleem met uw woning of perceel in het buitengebied?

Linssen cs Advocaten helpt u graag. Wij kunnen u ook advies geven voordat u een woning in het buitengebied koopt. Neem contact op met Daan Elings via 013-5420400 of stuur een e-mail naar linssen@linssen-advocaten.nl.

Andere actualiteiten

Neem vrijblijvend contact op met onze specialisten

Of je nu een bedrijf runt of een particulier bent, wij bieden persoonlijk juridisch advies op maat, afgestemd op jouw behoeften