Spring naar content

Wetenschap

Linssen cs Advocaten gaat voor hoge kwaliteit van haar juridische dienstverlening. Dat vraagt om gedegen juridische kennis. Want dankzij die kennis kunnen advocaten snel het verhaal van de klant vertalen naar de sterke en zwakke juridische argumenten, en de wensen van de klant op hun juridische haalbaarheid beoordelen.

Ons streven naar hoge juridische kwaliteit komt onder meer tot uitdrukking in het wetenschappelijke profiel van het kantoor, waarmee we ons onderscheiden van andere kantoren. Linssen cs Advocaten heeft vier gepromoveerden in huis, van wie er een hoogleraar is. Het kantoor stimuleert zijn advocaten om deel te nemen aan het juridische debat door publicaties en redacteurschappen, om zich te specialiseren, opleidingen en cursussen te volgen, kennis uit te wisselen, kortom om juridische diepgang te bereiken.

Hieronder leest u meer over de verbanden van ons kantoor met de wetenschap.

Prof. mr. Bert van Schaick

Bert van Schaick promoveerde in 1994 tot doctor in de rechtsgeleerdheid. Hij is sinds 1 mei 2008 hoogleraar Privaatrechtelijke rechtshandhaving en rechtsvergelijking aan Tilburg University. Daar doceert hij het keuzevak Verdiepend burgerlijk procesrecht, dat masterstudenten voorbereidt op de advocatuur en andere rechtsbijstandverlenende functies. Bert van Schaick heeft veel gepubliceerd. In de Asser-serie, de belangrijkste Nederlandse boekenreeks op het gebied van het burgerlijk recht en het burgerlijk procesrecht, publiceerde hij drie delen, in de serie Monografieën BW publiceerde hij er twee. Daarnaast heeft hij vele artikelen en preadviezen geschreven. Hij is lid van de Asser Adviesraad, redacteur van de serie monografieën BW en van de serie Burgerlijk Proces en Praktijk, en hij was tien jaar redacteur van het Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht. 

Mr. dr. Hans Menu

Voordat Hans Menu zijn carrière als advocaat begon, heeft hij voor de vakgroep privaatrecht van (thans) Tilburg University gewerkt als wetenschappelijk onderzoeker.  Hij doceerde het vak Burgerlijk Recht, verrichte privaat- en bestuursrechtelijk wetenschappelijk onderzoek, begeleidde en examineerde studenten, was medebestuurder van een rechtswetenschappelijke onderzoeksstichting, publiceerde tijdschriftartikelen en promoveerde in 1994 tot doctor in de rechtsgeleerdheid met zijn proefschrift: “De toezegging in het privaatrecht, een intern rechtsvergelijkende analyse met de toezegging in het bestuursrecht”. In 2020 publiceerde Hans Menu in de serie Burgerlijk Proces & Praktijk de monografie Pachtprocesrecht.

Mr. dr. Joost de Rooij

In de agrarische praktijk ervaart Joost de Rooij regelmatig dat het ontbreken van afstemming tussen de Wet milieubeheer en de mestwetgeving leidt tot vragen en verrassingen, zowel bij agrariërs en derdebelanghebbenden als bij juridische dienstverleners en de overheid. Het wetenschappelijk karakter van kantoor en de affiniteit met de agrarische sector kwamen samen in een promotieonderzoek. Joost de Rooij promoveerde in 2009 op het proefschrift “Kan de Meststoffenwet gemist worden?” Daarin concludeert Joost dat integratie van de Meststoffenwet in de Wet milieubeheer wenselijk is en in het Nederlands milieurecht past.

Mr. dr. J.J.A. Braspenning

Nadat hij een juridische en bedrijfseconomische studie had afgerond, schreef Jurgen Braspenning zijn proefschrift Een gedragswetenschappelijk perspectief op de consumentenkredietovereenkomst. In zijn proefschrift legt hij de verbinding tussen het nationaal en Europees financieel consumentenrecht en empirische inzichten uit de (gedrags)economie en de Psychologie. Op 24 november 2017 promoveerde hij aan Tilburg University, waar hij nog altijd gastdocent is. Jurgen Braspenning is ook redacteur van het Tijdschrift voor Consumentenrecht.