Spring naar content

Cassatie

Procederen voor de Hoge Raad is zeer specialistisch werk. In civiele zaken mogen alleen advocaten bij de Hoge Raad procederen die een speciaal examen hebben afgelegd en hun kennis van het burgerlijk recht en burgerlijk procesrecht aantoonbaar op niveau houden. Bovendien moeten zij voldoende ervaring hebben met procedures bij de Hoge Raad.

Civiel

Linssen cs Advocaten was in 2012 één van de eerste advocatenkantoren van buiten het arrondissement Den Haag die de bevoegdheid verwierven om in civiele zaken te procederen bij de Hoge Raad. Bert van Schaick mag de titel “advocaat bij de Hoge Raad” voeren. Hij is, behalve (cassatie)advocaat, hoogleraar burgerlijk recht en burgerlijk procesrecht aan Tilburg University, en raadsheer-plaatsvervanger in het gerechtshof Amsterdam. Daarnaast is hij auteur van (onder meer) het boek Asser Procesrecht/Eerste aanleg (derde druk 2022).

Dankzij de combinatie van ruime praktijkervaring en grondige kennis van het burgerlijk recht en het burgerlijk procesrecht van onze sectie “civiele cassaties” bent u verzekerd van een serieuze behandeling van uw geschil en van rechtsbijstand op het hoogste niveau.

Strafrecht

Hoewel het voeren van procedures voor de strafkamer van de Hoge Raad nooit een exclusieve bevoegdheid van Haagse advocaten is geweest, vergt ook de strafrechtelijke cassatieprocedure kennis op hoog niveau én inzicht in de bijzondere aspecten van de cassatieprocedure. Over het een en het ander beschikt strafrechtadvocaat Maurice Stassen. Hij voert regelmatig strafrechtelijke procedures bij de Hoge Raad en is lid van de Vereniging van Cassatie Advocaten in Strafzaken.