Spring naar content

AVG en privacy

De AVG geeft burgers diverse rechten en bedrijven diverse plichten ter bescherming van persoonsgegevens. Zo hebben mensen het recht op inzage in hun persoonsgegevens, maar ook het recht om hun gegevens te laten verwijderen. Overtreding van de AVG kan tot forse boetes van de Autoriteit Persoonsgegevens leiden. Ook kan uw organisatie civielrechtelijk aangesproken worden door personen wiens gegevens door u verwerkt worden. 

Wij helpen bedrijven bij specifieke vraagstukken betreffende de AVG, bijvoorbeeld met het beoordelen van contracten of het meedenken met privacy-gerelateerde uitdagingen binnen uw bedrijf. Wij zijn er ook voor uw bedrijf als u een (boete)besluit van de Autoriteit Persoonsgegevens bestuursrechtelijk wilt aanvechten of als u civielrechtelijk aansprakelijk gesteld wordt. 

Smaad en laster

Het privacy recht is breder dan de AVG. Het recht op privacy en de eerbiediging van de goede naam van de een staat lijnrecht tegenover het recht op vrijheid van meningsuiting van de ander. Denk aan situaties waarin er in het openbaar lasterende uitlatingen over u of uw bedrijf gedaan worden, bijvoorbeeld een grievende post op sociale media of een valse review over uw bedrijf. Ook in deze gevallen kunt u bij Linssen cs Advocaten terecht, bijvoorbeeld voor het vorderen van een verbod, rectificatie of schadevergoeding. Ook in strafrechtelijke zaken over smaad en laster staan wij voor u klaar. 

Neem vrijblijvend contact op met onze specialisten

Of je nu een bedrijf runt of een particulier bent, wij bieden persoonlijk juridisch advies op maat, afgestemd op jouw behoeften