Spring naar content

Strafrecht en handhaving

In een strafzaak hebben ondernemingen rechten die gewaarborgd moeten worden om een eerlijk proces te verzekeren. Deze rechten kunnen worden gewaarborgd door ervoor te zorgen dat de onderneming in een zo vroeg mogelijk stadium een competente strafrechtadvocaat in de arm neemt die hun belangen adequaat kan vertegenwoordigen. Ook wanneer bestuursrechtelijke handhaving dreigt, geldt hetzelfde.

Samen sterk in strafzaken

De strafrechtadvocaten van Linssen cs Advocaten hebben ruime ervaring op het gebied van juridisch advies en juridische bijstand in strafzaken aan ondernemingen. Het is belangrijk nauw samen te werken met het management en eventueel externe experts om de zaak te begrijpen en te verdedigen. Denk hierbij onder meer aan het identificeren van mogelijke schendingen van wet- en regelgeving, het verzamelen van getuigenverklaringen en het voorbereiden van een verdedigingsstrategie. Ook op het gebied van bestuursrechtelijke handhaving beschikt Linssen cs Advocaten over ruime kennis en ervaring om u adequaat bij te staan.

Het doel is om de onderneming én de achterliggende bestuurders te beschermen tegen strafrechtelijke aansprakelijkheid, boetes en reputatieschade. Juridische bijstand zal ook helpen bij onderhandelingen met aanklagers en kan resulteren in een schikking of vrijspraak, afhankelijk van de omstandigheden van de zaak.

Neem vrijblijvend contact op met onze specialisten

Of je nu een bedrijf runt of een particulier bent, wij bieden persoonlijk juridisch advies op maat, afgestemd op jouw behoeften