Spring naar content

Handhaving en Justitie

Zodra u te maken heeft met handhaving en/of justitie, is snelle bijstand erg belangrijk. De bevoegdheden van de overheid zijn weliswaar ruim, maar aan de andere kant mogen ze ook niet alles. En dan is het zaak dat u zich in een vroeg stadium van deskundige bijstand voorziet.

Overheidscontrole en handhaving

De advocaten van Linssen cs Advocaten hebben bijzondere expertise binnen de agro-foodsector en het landelijk gebied. Zij kunnen u in een vroeg stadium al adviseren over uw rechten, plichten en over de al dan niet aanwezige bevoegdheden van de overheidsinstantie waar u mee te maken heeft. Dat kunnen verschillende instanties zijn, zoals de Omgevingsdienst, de NVWA, RVO, de Milieupolitie, het ILT, de Douane of de FIOD. Zij controleren en handhaven allemaal met specifieke doelen en verschillende bevoegdheden in diverse situaties. De gevolgen van hun optreden kunnen groot zijn: van forse bestuurlijke boetes tot dwangsommen, bestuursdwang of zelfs strafrechtelijke vervolging.

Onrecht voorkomen en bestrijden

U wilt voorkomen dat u ten onrechte wordt geconfronteerd met een boete of vervolging. Erger voorkomen, is altijd een belangrijk uitgangspunt. En als u een besluit van een instantie heeft ontvangen, wilt u niet verstrikt raken in de regelgeving maar weten waar u staat en wat u moet doen.

De advocaten van Linssen cs Advocaten kunnen u adviseren over wat u mag, kunt en moet en welke mogelijkheden u heeft om uw kant van het verhaal in een handhavingsprocedure naar voren te brengen. Daarbij hebben zij bijzondere expertise binnen de Agro-foodsector en het landelijk gebied.

Neem vrijblijvend contact op met onze specialisten

Of je nu een bedrijf runt of een particulier bent, wij bieden persoonlijk juridisch advies op maat, afgestemd op jouw behoeften