Spring naar content
Agrarisch rechtContracten en SchadevergoedingOvereenkomsten

Wat is een vaststellingsovereenkomst?

Om belastende juridische procedures te vermijden kunnen partijen besluiten om te schikken. Daarna leggen ze hun afspraken vast in een vaststellingsovereenkomst. Wat is dit? En welke voordelen heeft deze overeenkomst? Dat leest u op deze pagina.

Vaststellingsovereenkomst: definitie

Een vaststellingsovereenkomst is een (schriftelijke) overeenkomst tussen twee of meer partijen, waarin zij een bestaand geschil of een onzekerheid regelen (artikel 7:900 van het Burgerlijk Wetboek). Door het vastleggen van afspraken in een vaststellingsovereenkomst voorkomen de betrokken partijen dat ze hun conflict voor de rechter moeten uitvechten of dat een juridische procedure nog langer voortduurt. Het is een juridische oplossing die veel ruimte biedt voor maatwerk, passend bij de specifieke omstandigheden van het geschil.

Juridische procedures voorkomen: schikken en afspraken vastleggen

In de agrarische sector kunnen conflicten uiteenlopen van geschillen over gebruik van land en contracten met leveranciers tot ruzies binnen familiebedrijven. Het oplossen van deze conflicten via een juridische procedure kan kostbaar en emotioneel belastend zijn. Daarnaast kunnen procedures lang duren.

Om te voorkomen dat een juridische procedure nodig is of om een juridische procedure alsnog buiten de rechter om te regelen kan een schikking worden getroffen. Dat kan alleen als beide partijen daartoe bereid zijn. Vervolgens worden de afspraken in een vaststellingsovereenkomst (of in het geval van een gerechtelijke procedure bij de rechter in een proces-verbaal) vastgelegd. Hieronder bespreek ik hoe een vaststellingsovereenkomst in agrarische geschillen kan worden ingezet en welke voordelen het sluiten van een vaststellingsovereenkomst biedt.

De rol van de vaststellingsovereenkomst in (agrarische) geschillen

In de agrarische sector zijn geschillen vaak complex en verweven met persoonlijke en zakelijke belangen. Denk aan conflicten over erfgrenzen, geschillen binnen familiebedrijven of contracten met leveranciers of afnemers. Een vaststellingsovereenkomst kan in de volgende situaties een nuttig middel zijn om tot een bevredigende oplossing te komen:

1. Contractuele geschillen

Bij geschillen tussen agrarisch ondernemers en leveranciers of afnemers kan een vaststellingsovereenkomst uitkomst bieden. Bijvoorbeeld, als een leverancier niet voldoet aan gemaakte afspraken, kan de agrarisch ondernemer met de leverancier een compensatieregeling afspreken en vastleggen in een vaststellingsovereenkomst, zonder dat een langdurige juridische procedure noodzakelijk is. Hiermee wordt niet alleen tijd en geld bespaard, maar blijft ook de zakelijke relatie intact.

2. Geschillen binnen familiebedrijven

Binnen familiebedrijven in de agrarische sector kunnen conflicten ontstaan over (de uitleg van een overeenkomst waarin) de opvolging, eigendom en beheer van het bedrijf (is geregeld). Door een vaststellingsovereenkomst op te stellen, kunnen familieleden duidelijke afspraken maken over bijvoorbeeld de verdeling van eigendommen, verantwoordelijkheden en toekomstige bedrijfsvoering. Dit helpt om een escalatie van het conflict te voorkomen en familierelaties te behouden.

3. Geschillen met werknemers

Agrarisch ondernemers werken nauw en veelal langdurig samen met de mensen die zij in dienst hebben. Als er onverhoopt een onoplosbaar geschil ontstaat, is in arbeidsrechtelijke geschillen een vaststellingsovereenkomst een gangbare oplossing. Dit is vaak het geval bij de beëindiging van een dienstverband. Partijen maken hierin afspraken over zaken als ontslagvergoeding, opzegtermijn en eventueel een geheimhoudingsclausule. Dit vermijdt langdurige juridische procedures en geeft beide partijen duidelijkheid.

Vaststellingsovereenkomst of proces verbaal?

Als de schikking plaatsvindt tijdens een mondelinge behandeling van een zaak bij de rechter, dan adviseren wij de afspraken in het proces-verbaal vast te laten leggen. Een proces-verbaal is een schriftelijk document dat door de griffier wordt opgesteld over wat er tijdens de mondelinge behandeling is gezegd. Het voordeel van het opnemen van de afspraken in het proces-verbaal is dat het een executoriale titel oplevert. Dat betekent dat, als een partij de schikking niet nakomt, de deurwaarder met het proces-verbaal naar de wederpartij kan en ervoor kan zorgen dat de wederpartij alsnog nakomt.

Vaststellingsovereenkomst: conclusie

De vaststellingsovereenkomst biedt een pragmatische en efficiënte oplossing voor agrarische geschillen. Het is een instrument dat flexibiliteit en maatwerk mogelijk maakt, kosten bespaart en relaties in stand houdt. De vaststellingsovereenkomst kan bijdragen aan een duurzame en bevredigende oplossing, of het nu gaat om contractuele geschillen, familieconflicten of andere kwesties.

Wilt u meer weten over vaststellingsovereenkomsten in geschillen?

Stel uw vraag aan Marc Smout. U bereikt hem via 013-5420400 of m.smout@linssen-advocaten.nl.

Andere actualiteiten

Neem vrijblijvend contact op met onze specialisten

Of je nu een bedrijf runt of een particulier bent, wij bieden persoonlijk juridisch advies op maat, afgestemd op jouw behoeften