Spring naar content
Pacht

Reguliere of geliberaliseerde pachtovereenkomst? Kwestie van uitleg

De wettelijke regeling van pacht is dwingendrechtelijk van aard en kan niet ten nadele van een pachter omzeild worden.

Zodra in een bepaald geval, ongeacht de benaming die partijen aan hun mondelinge of schriftelijke afspraken hebben gegeven, wordt voldaan aan de wettelijke kenmerken van pacht verbindt de wet daaraan de consequentie dat de pachter wettelijke pachtersbescherming kan claimen. In een recent arrest (HR 20 december 2019) is dat nog eens nadrukkelijk door de hoge raad bevestigd. Onze advocaat Hans Menu gaat hier verder op in. Lees zijn hele artikel hier

Andere actualiteiten

Neem vrijblijvend contact op met onze specialisten

Of je nu een bedrijf runt of een particulier bent, wij bieden persoonlijk juridisch advies op maat, afgestemd op jouw behoeften