Spring naar content
Natuur en MilieuOnderneming en FaillissementenSchadevergoeding

Pas op met duurzaamheidsclaims: de gevolgen van Fossielvrij/KLM

De rechtbank van Amsterdam heeft beslist dat KLM reizigers verkeerd heeft voorgelicht. Verschillende duurzaamheidsclaims van KLM over het reizen per vliegtuig werden misleidend bevonden. Deze uitspraak heeft gevolgen voor andere ondernemers. Zij zullen alles moeten doen om misleidende duurzaamheidsclaims te voorkomen.

Rechtszaak tegen KLM vanwege greenwashing

In maart 2024 deed de rechtbank van Amsterdam een uitspraak in een zaak tegen KLM. Fossielvrij NL beschuldigde KLM van greenwashing (deze term wordt gebruikt wanneer organisaties zich ‘groener’ voordoen dan ze zijn). De rechtbank gaf Fossielvrij NL gelijk.

KLM heeft reizigers (onder meer) te positief voorgelicht over het effect van CO2-compensatie en het gebruik van alternatieve, duurzamere brandstoffen. De rechtbank besliste dat KLM daarom in strijd met de regels uit de Wet oneerlijke handelspraktijken gehandeld heeft.

Uitspraak heeft gevolgen voor alle ondernemers

De potentiële gevolgen van deze uitspraak zijn groot en kunnen iedere ondernemer raken die uitlatingen doet over duurzaamheidsaspecten van producten of diensten. Niet alleen KLM, maar ook de spreekwoordelijke bakker op de hoek.

Duurzaamheidsclaims komen vaak voor. Denk aan de mededeling dat bepaalde levensmiddelen gezond zijn, dat het dierenwelzijn hoog in het vaandel staat of dat er sprake is van circulaire landbouw op een bedrijf. Wanneer een ondernemer, dus ook een kleine ondernemer met bijvoorbeeld een boerderijwinkel, dergelijke duurzaamheidsclaims doet, dan is het belangrijk om te zorgen dat de verkoopmededelingen en reclame-uitingen correct zijn.

Risico op claims door consumenten én concurrenten

Worden de voordelen voor mens, dier en het milieu door de ondernemer té rooskleurig voorgesteld, dan kan hij door consumenten of claimstichtingen, maar ook door concurrenten, voor de rechter worden gesleept. Zo kan er net zoals in de zaak Fossielvrij/KLM een verbod gevraagd worden op het doen van misleidende uitlatingen, maar er kan ook een schadevergoeding geclaimd worden.

Het risico op rechtszaken wordt in de toekomst alleen maar groter, omdat er inmiddels nieuwe Europese regelgeving vastgesteld is (Richtlijn 2024/825 EU) die duurzaamheidsclaims nog strenger zal toetsen. Die nieuwe strenge regels gaan vanaf 2026 gelden. Ook wordt er op Europees niveau al enige tijd gesproken over het gelijktrekken van milieu-informatie in de lidstaten, zodat consumenten producten en diensten makkelijker kunnen vergelijken op duurzaamheidseigenschappen (COM/2023/166).

Voor ondernemers is het dus zaak om nu, maar zeker in de nabije toekomst, misleidende duurzaamheidsclaims te voorkomen.

Twijfelt u over de juistheid van uw eigen duurzaamheidsclaims?

Neem dan gerust contact op met Linssen cs Advocaten via 013-5420400 of linssen@linssen-advocaten.nl.

Andere actualiteiten

Neem vrijblijvend contact op met onze specialisten

Of je nu een bedrijf runt of een particulier bent, wij bieden persoonlijk juridisch advies op maat, afgestemd op jouw behoeften